Yellow Works, het uitzendburo dat werkt.


Een uitzendbedrijf met een visie

                     

Wij zijn een gespecialiseerde dienstverlener die breed georiënteerd is en hart heeft voor uw organisatie.

Onze persoonlijke dienstverlening is het middel en onze mensen zijn de sleutel voor uw succes. Wij voelen ons sterk maatschappelijk betrokken bij zowel onze klanten en eigen mensen als bij de wereld waarin wij ons werk graag doen.

 

Het speelveld waarin wij actief zijn is vooral de Nederlandse (petrochemische)industrie, maar de Belgische en Duitse markt zal voor ons de komende decennia nog sterk groeien.

 

Demografische verschuivingen, felle concurrentie en technologische vooruitgang vragen om continue aanpassingen op de arbeidsmarkt. Allemaal factoren die er toe lijden dat elke organisatie veerkrachtig moeten zijn en continu moeten kunnen meebewegen met al deze veranderingen. En daardoor behoefte zal hebben aan flexibiliteit en een effectieve inzet van goed gekwalificeerde uitzendkrachten.

 

We zijn ervan overtuigd en op voorbereid dat wij de komende jaren nog een belangrijkere rol gaan spelen bij het vinden van flexibiliteitversterkende HR-oplossingen.

 

Wij hebben namelijk een duidelijke visie; waar andere in problemen denken, zien wij oplossingen. Daarin maken wij het verschil.  We zijn betrokken, inventief en daadkrachtig. Dat is de basis van ons succes. 

"Waar anderen in problemen denken,

zien wij oplossingen!"