Wij zijn klaar voor de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming!


Jij geeft toestemming

Als uitzendbureau maken wij veel gebruik van persoonsgegevens, naam, BSN-nummer een e-mailadres of bijvoorbeeld een geboortedatum. De nieuwe wetgeving voorziet erin dat jij als opdrachtgever voor de overdracht van je persoonsgegevens toestemming moet geven door middel van een actieve handeling. 

 

Je zult voortaan zelf de gewenste hokjes moeten aanvinken als jij je bij ons komt inschrijven. Bij indiensttreding gelden weer andere regels maar tevens dat jij bepaald wat wij met jouw gegevens wel en niet mogen doen. Deze hokjes mogen in toekomst niet vooraf ingevuld zijn. Wij zullen in de toekomst voor meerdere doeleinden ook apart toestemming moeten vragen als ondernemer, werkgever en moeten kunnen bewijzen dat jij deze toestemming hebt verleend. 

Je rechten zijn gewaarborgd

Zo zullen wij alle uitzendkrachten en opdrachtgevers nadrukkelijk informeren wat er met hun persoonsgegevens gebeurt.

 

Je hebt het recht “vergeten” te worden maar ook het recht op de overdraagbaarheid van jouw data. Tevens heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Iets wat wij overigens nooit doen. Wij garanderen je nu reeds dat de processen binnen onze organisatie al zijn aangepast om al jouw rechten in deze te waarborgen.

Je privacy is bij ons niet in het geding

Onze loonsystemen zijn zo ingericht en ontworpen om de privacy van onze uitzendkrachten en klanten zo goed als mogelijk te beschermen.

 

De standaardinstellingen van onze verloningsprogramma's , Hello Flex en Flexservice, zijn zo privacy vriendelijk mogelijk en er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk.

We gaan met hetzelfde vertrouwen als voorheen de samenwerking met onze uitzendkrachten en opdrachtgevers aan en leveren door de nieuwe AVG meer transparantie op.  

 Download
Voor meer informatie kun je ook onze privacyverklaring hier downloaden.
Privacyverklaring.pdf
Adobe Acrobat document 228.6 KB

 

 

Heb je nog vragen over de AVG? Wij beantwoorden ze graag!